Tuotannonohjaus - Tehokas tuotannon ja hallinnan kokonaisuus

Käyttäjien kanssa tiiviissä yhteistyössä kehitetty Teamex on suunniteltu päivittäiseksi työkaluksi tuotannon hallintaan.

Tuotannon hallinta

Teamex-järjestelmä on eri osista koostuva tuotannon ja talouden hallinnan kokonaisuus. Järjestelmä kattaa koko tuotantotaloudellisen ketjun. Se auttaa löytämään yrityksen ongelmakohdat ja kapasiteetin pullonkaulat. Teamex mahdollistaa tehokkuuden lisäämisen ja kustannussäästöt, se on kannattava sijoitus pienellekin yritykselle.


Materiaalitalous: ostot, toimitukset, varastot

Reaaliaikainen varastonvalvonta helpottaa ostoja ja vapauttaa käyttöpääomaa. Toimitusten kirjaus tuottaa samalla laskun asiakkaalle.


Tuotantotalouden seuranta

Ohjelmisto auttaa suuntaamaan tuotantoa parempikatteisiin tuotteisiin. Tarkalla seurannalla voi korjata hinnoittelua, lisätä läpimenoa ja alentaa kustannuksia.


Asiakirjat ja raportit

Järjestelmä tuottaa yrityskohtaiset asiakirjat ja raportit, kuten tilaus- ja laskulomakkeet, tuloslaskelmat ja inventaariot. Tietokanta säilyy, vaikka ohjelmistoja muutetaan. Näin se on vakuutus asioiden hoidolle.

Tuotannon tekijät, tuotteet ja hinnoittelu

Teamex hinnoittelee tuotteet kannattavasti ja kilpailukykyisesti. Minkä tahansa hintaan vaikuttavan kustannustekijän muutoksen voi viedä yhdellä siirrolla kaikkiin tuotteisiin.


Yritystalouden perusteet ja budjetointi

Kokonaisuuden ymmärtäminen parantaa kehittymisen, kasvun ja investointien hallintaa.


Tuote-erät, tuotannon ohjaus ja kuormitusanalyysit

Tuote-erien tarkalla ajoituksella raaka-aine ei pääse loppumaan eikä kapasiteettia ylitetä.

Tutustu - Teamex-järjestelmän rakenteeseen ja toimintaan.

Klikkaa tästä